Algemene Voorwaarden

Zwier gaat uit van goed vertrouwen in onze gasten. We vertrouwen op de verantwoordelijke en volwassen omgang met onze materialen en dat we bij eventuele schade of verlies dat horen van onze gasten. Meestal vinden we samen een goede oplossing. Komen we er samen niet uit, dan zijn deze algemene voorwaarden er om op terug te vallen.


In de Algemene voorwaarden van Logeren, lees je ook alles over de mogelijkheid tot annuleren.

---

Algemene Voorwaarden | Logeren


Algemene Voorwaarden | Huurboten

---